De uitrol van dunnefilm-PV

Integratie van dunnefilm-PV in het wegdek en de weginfrastructuur. Dat is het doel van het Interreg-project Rolling Solar.

Duitsland, België en Nederland zijn intern verbonden door een totale lengte van 1 miljoen kilometer aan wegen. Dit vertegenwoordigt een enorm oppervlak aan gebouwde omgeving dat gebruikt kan worden voor duurzame-energieopwekking door zonnecelmaterialen te integreren in het wegdek en de weginfrastructuur.

Veelbelovende voorbeelden zijn al gerealiseerd door kristallijn siliciumzonnecellen te integreren in fietspaden, wegen en een grote variatie aan geluidsschermen. De kosten van dergelijke systemen zijn echter nog hoog. Niet alleen omdat ze tot op heden niet in grote volumes toegepast worden, maar ook omdat ze gebaseerd zijn op broze siliciumzonnecellen. Deze vereisen een aanzienlijke mechanische bescherming en veel assemblage. Dit project heeft tot doel de kosten te verlagen door flexibele, minder kwetsbare dunne film PV-modules te gebruiken en door een effectievere wijze van integratie.

Het project Rolling Solar beoogt door innovatieve ontwikkeling en kennisdeling een grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren tussen industrie en onderzoeksinstellingen rond zonnecellen, productie, materiaaltechnologie, transport en publieke infrastructuur. Het doel is fabrikanten en bouw- en constructiebedrijven technisch in staat stellen om de kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur te realiseren. Het beoogde resultaat is grootschalige duurzame elektriciteitsopwekking zonder extra landgebruik dicht bij de gebruiker mogelijk te maken. Ter illustratie: de integratie van PV in alle 35.000 kilometer Nederlandse fietspaden, zou per jaar 15 terawattuur (TWh) aan elektriciteit opleveren en een CO2-reductie in de orde van 5 miljoen ton per jaar ten opzichte van de huidige stroomopwekking uit fossiele brandstoffen.

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten