Nieuws

16 dec.
UHasselt over deelname aan Rolling Solar: ‘We bouwen een sterk netwerk van partners voor het realiseren van IIPV-projecten’

Het Instituut voor Materiaalonderzoek van de UHasselt neemt deel aan het Europese innovatieproject Rolling Solar. Samen met de andere consortiumpartners werkt het onderzoeksinstituut aan innovatie op het gebied van de integratie van zonnecellen en de publieke infrastructuur. Professor Michaël Daenen: ‘Er zullen steeds meer bouwprojecten met Infrastructure-Integrated Photovoltaic (IIPV) worden gerealiseerd.’

Het Instituut voor Materiaalonderzoek van de UHasselt combineert de expertises van chemici, fysici en ingenieurs in onderzoek naar nieuwe materialen voor een duurzame wereld. Wat betreft het werkdomein energie ligt de focus op materiaalonderzoek voor energiegeneratie, energieopslag en energie-efficiëntie.

Integratie
UHasselt participeert in verschillende nationale en internationale onderzoeksprogramma's, zo ook in het consortium Rolling Solar. Dat bestaat uit diverse bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het doel is de technische realisatie van kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur. Rolling Solar wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn en gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project wordt mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL).

Vroeg betrokken
Daenen ziet de deelname aan het Rolling Solar project als vanzelfsprekend. UHasselt verricht reeds geruime tijd toonaangevend onderzoek op het vlak van nieuwe PV-materialen.

‘Binnen Rolling Solar kan Hasselt zijn applicatiedomein uitbreiden naar innovatieve infrastructurele en gerelateerde toepassingen. Daarbij zetten we, in nauwe samenwerking met IMEC, in op de integratie van PV in geluidswallen. Nog zo’n reden om ons aan te sluiten bij Rolling Solar is de meerwaarde die we kunnen bieden vanwege onze ervaring in samenwerken met de bouwsector. Bovendien zal de hoge zichtbaarheidsfactor van het eindresultaat uiteindelijk resulteren in de versterking van de toeristische meerwaarde van de Limburgse en Vlaamse fietspaden.’

IP-portefeuille
De integratie van publieke infrastructuur en dunne film-PV-systemen brengt specifieke uitdagingen met zich mee, bijvoorbeeld op het gebied van betrouwbaarheid en duurzaamheid op lange termijn.

‘Deze moeten op modulair en systeemniveau worden opgelost en zullen resulteren in nieuwe kennis en expertise in de productie van CIGS PV-modules en systemen’, aldus Daenen. ‘Samenwerking binnen het Rolling Solar-project moet leiden tot een sterk netwerk van partners voor het realiseren van IIPV. Het IP dat uit het project komt, zal de huidige IP-portefeuille versterken. Ik verwacht vooral dat er door kennisdeling en disseminatie van de projectresultaten in de toekomst meer bouwprojecten met IIPV worden gerealiseerd. Door de manier waarop UHasselt kritisch naar PV in infrastructuur kijkt en praktische oplossingen biedt, geven we het nodige vertrouwen in deze technologie en verlagen we de drempel voor nieuwe investeerders.’

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten