Nieuws

17 dec.
IMEC over deelname aan Rolling Solar: ‘PV-geïntegreerde geluidswallen hebben een grote toekomst’

IMEC is een van de researchpartners van het Europese innovatieproject Rolling Solar. Samen met de andere deelnemers aan het consortium werkt het kennisinstituut aan innovatie op het gebied van de integratie van zonnecellen in de publieke infrastructuur. Marc Meuris duidt het verwerken van zonne-energiesystemen in geluidswallen als een belangrijke toepassing voor de nabije toekomst.

IMEC is het grootste onafhankelijke Europese onderzoekscentrum op het gebied van micro-elektronica, nanotechnologie, artificiële intelligentie, ontwerpmethoden en technologieën voor ICT-systemen. De afdeling energie focust zich voor een belangrijk deel op het ontwikkelen van technologie voor PV en werkt daarbij samen in EnergyVille. Daarbij richt het zich op cellen en modules, batterijen (met name droge elektrolyse) en systeemintegratie tot en met koppeling met het net.

Technische realisatie
Internationale publiek-private samenwerking behoort tot de kern van IMEC, zo ook binnen het consortium Rolling Solar dat bestaat uit diverse bedrijven en kennisinstituten. Dat heeft als doel de technische realisatie van kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur. Rolling Solar wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn en gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project wordt mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL).

Betrouwbaar
Meuris schetst wat betreft de applicatie van PV-technologie twee hoofdlijnen binnen Rolling Solar: toepassing in wegen en fietspaden, en in geluidswallen.

‘Waar de eerste gezien de complexiteit toch allereerst een verhaal van de wat verdere toekomst is, concentreren wij ons binnen het project op geluidswallen. Daar gelden minder mechanische problemen en het biedt perspectief voor de kortere termijn. In ons onderzoek binnen Rolling Solar werken we sterk samen met UHasselt. Zij richten zich met name op het elektrotechnische ontwerp dat nodig is om energie uit dit soort grootschalige systemen efficiënt het net op te krijgen. IMEC houdt zich bezig met het ontwikkelen van een model om de energieopbrengst betrouwbaar te kunnen berekenen.’

Rendement
Dat PV-geïntegreerde geluidswallen een grote toekomst hebben, staat volgens Meuris buiten kijf. Dat heeft alles te maken met de ambities ten aanzien van de energietransitie.

‘Je kunt niet op iedere locatie grote zonneparken aanleggen. Geluidswallen bieden met hun omvang een mooie kans om het noodzakelijke volume PV te realiseren. Naast de techniek is een tool waarmee je betrouwbaar van tevoren kunt inschatten wat het rendement is - en wat bijvoorbeeld de invloed is van keuzen ten aanzien van soorten zonnepanelen en oriëntatie - van grote waarde voor projectontwikkelaars en hun opdrachtgevers. Daarmee geef je ze immers zekerheid en flexibiliteit bij investeringen. Die willen wij hen dus aanreiken. Zo leggen we samen met UHasselt een belangrijke basis voor de implementatie van PV-geluidswallen, iets wat nu nog kostbaar is, maar met het volwassen worden van de technologie en opschaling absoluut een vlucht gaat nemen.’

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten