Nieuws

30 dec.
CRIG over toegevoegde waarde Rolling Solar: ‘De markt voor infrastructuur met zonne-energiesystemen kan de komende jaren sky-high schieten’

Een van de deelnemers aan het Europese innovatieproject Rolling Solar is het Centre de Recherche des Instituts Groupés (CRIG) van de Haute Ecole Libre Mosane (HELMo). Samen met de andere consortiumpartners werkt het aan innovatie op het gebied van de integratie van zonnecellen en de publieke infrastructuur. Onderzoeker Jonathan Mahaux: ‘We kunnen wezenlijk invloed uitoefenen op de politieke wil om deze zonnesystemen te implementeren.’

Het onderzoekscentrum CRIG is opgericht in 1979 ter ondersteuning van de implementatie van toegepast onderzoek, voortgezet onderwijs en projecten in samenwerking met de educatieve, sociale, economische en culturele wereld. Het instituut kent een master in industriële engineering duurzame energie. Deze opleiding is gericht op een multidisciplinaire, transversale aanpak en heeft een sterke focus op zonne-energie.

Consortium
CRIG neemt deel aan het Rolling Solar-consortium. Dat bestaat uit diverse bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het doel is de technische realisatie van kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur. Rolling Solar wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn en gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project wordt mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL). De productie van zonne-energie is de kern van de training.

Volledige energietransitie
CRIG evolueert voortdurend en streeft naar het diversifiëren van de onderzoeksactiviteiten. Het INTERREG Rolling Solar-project was volgens Mahaux dan ook een mooie kans voor CRIG om zijn bereik te vergroten en relaties aan te gaan met internationale partners.

‘Onze doelstelling in dit project is het waarborgen van de ecologische samenhang via de levenscyclusanalyse van de door andere partners ontwikkelde technologie en een studie gericht op het ecologisch ontwerp en de recycleerbaarheid van de zonnemodules. Na een jaar Rolling Solar kunnen we vaststellen dat de eerste resultaten bemoedigend zijn. Ze bevestigen dat de integratie van fotovoltaïsche cellen in de openbare infrastructuur een verbetering van de milieuprestaties betekent en dat dit één van de oplossingen is voor een volledige energie transitie. Ook dunnefilm-oplossingen voor wegen en geluidswallen zijn van toegevoegde waarde, zo wordt onderstreept door onze eerste analyses van de door het consortium ontwikkelde prototypen.’

Industrialisering
‘De markt voor infrastructuur met geïntegreerde zonnesystemen kan de komen jaren sky-high schieten’, vervolgt Mahaux, ‘Een voorwaarde is dan wel dat dit door de politiek wordt gefaciliteerd door het opleggen of stimuleren van maatregelen, bij nieuwe aanleg, onderhoud en vervanging van infrastructuur. Om overheden te helpen om tot dit standpunt te komen, moeten hen betrouwbare, economisch voordelige en duurzame oplossingen worden voorgelegd. Rolling Solar kan hier een belangrijke rol in spelen; een wezenlijke invloed hebben door de haalbaarheid van de industrialisering van de zonnecellen in infrastructuur aan te tonen.’

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten