Nieuws

31 dec.
Solarge stapt in innovatieproject Rolling Solar: ‘Het potentieel is enorm’

‘We kunnen het ons niet veroorloven om de haalbaarheid van deze toepassingen niet te onderzoeken.’ Aan het woord is Huib van den Heuvel van Solarge; deelnemer aan het Europese innovatieproject Rolling Solar. Samen met de andere consortiumpartners werkt het bedrijf aan innovatie op het gebied van de integratie van zonnecellen in de publieke infrastructuur.

Solarge richt zich op de ontwikkeling, productie en levering van innovatieve solar systemen. Daarbij ligt de focus op maatwerk in lichtgewicht oplossingen die op grote schaal toegepast kunnen worden in de gebouwde omgeving en publieke infrastructuur. Momenteel bevindt Solarge zich nog in de opstartfase. De producten worden in de eigen pilotproductiefaciliteit geproduceerd en getest in het lab en het veld. De eerste commerciële leveringen zijn vanaf zomer 2020 gepland.

Integratie
Solarge behoort tot het interregionale consortium Rolling Solar, dat bestaat uit diverse bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het doel is de technische realisatie van kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur. Rolling Solar wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn en gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project wordt mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL).

Vroeg betrokken
Rolling Solar moet grootschalige duurzame-elektriciteitsopwekking zonder extra landgebruik dicht bij de gebruiker mogelijk maken. Die ambitie past volgens Van den Heuvel uitstekend bij de langetermijnstrategie van Solarge.

‘Wij zien een goede kans om een PV-halffabricaat te ontwikkelen dat gebruikt kan worden in diverse eindproducten in de publieke infrastructuur. De rol die wij daarbij willen spelen is die van integrator waar het gaat om het ontwerp en de productie. Het is dan goed om al vroeg betrokken te zijn bij deze ontwikkeling, van het opstellen van het eisenpakket tot en met de definitie van de hoog-volumeproductielijn en de integratie van dit halffabricaat in de uiteindelijke toepassing.’

Stap voor stap
Als uiteindelijke ambitie noemt Van den Heuvel het creëren van een sluitende businesscase in de vorm van oplossingen die kunnen rekenen op de acceptatie van de bevolking. Dat daarmee de lat hoog wordt gelegd is duidelijk.

‘De toepassing is extreem veeleisend en er zal veel innovatie nodig zijn om tot optimale oplossingen te komen, zowel technisch als vanuit kosten ten opzichte van alternatieve energiebronnen op de bewuste locaties. Tegelijkertijd is het potentieel enorm vanwege de beschikbare ruimte. We kunnen het ons niet veroorloven om de haalbaarheid niet te onderzoeken. Solarge is ervan overtuigd dat er stap voor stap steeds meer geïntegreerde toepassingen komen. Beslissend hiervoor is de beschikbaarheid van geschikte PV-halffabricaten. Wellicht zullen deze eerst hun weg vinden in de gevels en daken van gebouwen voordat ze in de weg belanden. Ook om deze reden is Rolling Solar een zeer belangrijk project.’

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten