Nieuws

3 jan.
Habenu-van de Kreeke over toegevoegde waarde Rolling Solar: ‘Wij zien een grote groeimarkt’

Habenu-van de Kreeke neemt deel aan het Europese innovatieproject Rolling Solar. Samen met de andere consortiumpartners werkt het aan innovatie op het gebied van de integratie van zonnecellen en de publieke infrastructuur. ‘Hoe goed je nieuwe toepassing ook is, als je niet de juiste partners en het bijbehorende netwerk meehebt, zal het geen marktdoorbraak kennen’, aldus Bas van de Kreeke.

Habenu-van de Kreeke biedt integrale bouwkundige en infrastructurele oplossingen. Het bedrijf richt zich onder andere op de realisatie van nieuwbouw en renovatie van vastgoed, parkeerplaatsen, pleinen en fietspaden. Twee van de projecten waarmee het in België bekendheid verwierf zijn ‘fietsen door het water’ in Bokrijk en De Vistrap in Leuven. In haar missie stelt de onderneming de verduurzaming van de bebouwde omgeving centraal, met de focus op water en energie. Bij de bouwactiviteiten zet het met regelmaat PV-panelen en BIPV in.

Publieke infrastructuur
Het interregionale consortium Rolling Solar - waar Habenu-van de Kreeke deel van uitmaakt - bestaat uit diverse bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het doel is de technische realisatie van kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur. Rolling Solar wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn en gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project wordt mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL).

Streepje voor
Samenwerken in een open innovatiesetting aan de ontwikkeling van nieuwe producten of product-marktcombinaties is Bas van de Kreeke niet vreemd.

‘Hoe goed je nieuwe toepassing ook is, als je niet de juiste partners of grote namen en het bijbehorende netwerk meehebt, zal het geen marktdoorbraak kennen. Het is voor ons dan ook bijzonder interessant om te participeren in nationale en internationale consortia. Rolling Solar is er daar één van; het is heel interessant om opgedane kennis in PV en BIPV tevens in te zetten bij infrastructurele projecten. Als je kunt zeggen dat je een PV-geluidswand ontwikkeld hebt, en wel samen met partijen zoals IMEC, UHasselt en TNO, dan heb je een streepje voor. Daarnaast ben je er dan uiteraard zeker dat je product echt wel goed doordacht is.’

Vrije ruimte
Op de vraag wat Van de Kreeke wil bereiken met Rolling Solar heeft hij een helder antwoord. Hij is tevreden als er effectief projecten gerealiseerd worden waarbij binnen het samenwerkingsverband uitgewerkte concepten op grote schaal energie gaan leveren. Hij verwacht ook dat dat zal gebeuren gezien de potentie van de technologie, mogelijke toepassingen en het belang van de energietransitie.

‘Wij zien een grote groeimarkt in de infrastructuur geïntegreerde zonnecellen. De maatschappij wenst verduurzaming, maar wil daarbij minder en minder vrije ruimte opofferen aan grootschalige PV-installaties. De bestaande infrastructuur biedt de mogelijkheid om die wel te realiseren zonder de bijkomende inname van openbaar domein. Er ligt dus een heel mooie toekomst voor dit soort applicaties.’

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten