Nieuws

6 jan.
Soltech over doelen Rolling Solar: ‘We lossen de laatste technologische uitdagingen op’

Soltech is een van de deelnemers aan het Europese innovatieproject Rolling Solar. Hierin werkt het bedrijf samen met de andere consortiumpartners aan innovatie op het gebied van de integratie van zonnecellen in de publieke infrastructuur. R&D-ingenieur Tatjana Vavilkin: ‘Dit moet uitmonden in de productie van grote volumes geluidsbarrière-delen met PV en BIPV.’

Een Belgische pionier op het gebied van fotovoltaïsche zonne-energie - zo mag Soltech met recht worden omschreven. Het bedrijf was een van de eerste Europese PV-fabrikanten en heeft een enorme expertise in het ontwerpen en maken van producten voor specifieke toepassingen. Het onderscheidt zich door een sterke focus op R&D en vooroplopen in uiteenlopende nichemarkten. De drie hoofdactiviteiten zijn de ontwikkeling en fabricage van oplossingen voor industriële toepassingen, specifieke glas/glas PV-modules en BIPV-dakbedekkingsproducten.

Interreg-programma
Soltech neemt deel aan het Europese consortium Rolling Solar. Dat bestaat uit diverse bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het doel is de technische realisatie van kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur. Rolling Solar wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn en gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project wordt mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL).

Grote volumen
De participatie van Soltech aan Rolling Solar komt voort uit de voortdurende innovatie-inspanning van het bedrijf. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten en doorontwikkelen van bestaande staat het toepassen van geavanceerde technologische oplossingen centraal.

R&D Ingenieur Tatjana Vavilkin: ‘Daarbij zijn onze belangrijkste doelen de verbetering van de esthetiek en de gecombineerde functionaliteit van elektriciteitsproductie en de klassieke functie van het gebouwelement, en het realiseren van kostenreductie op systeemniveau.

De BIPV-geluidsbarrières die in Rolling Solar zullen worden gedemonstreerd, zijn een perfect voorbeeld van dat alles. Wij zijn al zeer actief in deze toepassing en willen deze activiteiten uitbreiden naar fotovoltaïsche zonne-energie geïntegreerd in allerhande constructies. De oplossingen die we tijdens het project demonstreren, worden door Soltech gemaakt en gecommercialiseerd; we hopen dat dit project uitmondt in de productie van grote volumen.’

Belangrijke stap
Voor Vavilkin is Rolling Solar geslaagd bij de ontwikkeling en implementatie van geluidsbarrière-delen met geïntegreerde conventionele kristallijn silicium zonnecellen die als benchmark dienen in de vergelijking met dunnefilmtechnologie. Daarbij wordt met name de combinatie van PV-panelen met nieuwe geluidsabsorberende materialen van Van Eycken onderzocht.

‘Gezien de dalende prijzen van zonnecellen, technologische vooruitgang en de maatschappelijke vraag naar schone energie, zal de integratie van PV in infrastructuur - ook wegdekken - in de nabije toekomst werkelijkheid worden. Soltech zet met de constructie van een demonstrator van een PV-geluidsbarrière daarin een belangrijke stap. Daarbij lossen we de laatste technische uitdagingen op en laten we de esthetische mogelijkheden zien. De inbreng van onze onderzoekspartners helpt ons om het product te verbeteren en maakt het kwantificeren van de prestaties en validatie met behulp van simulatiemodellen mogelijk. Daardoor kan het rendement op investeringen dadelijk gemakkelijk van tevoren worden berekend. Dat zal zeker helpen voor de marktontwikkeling en kan al tijdens het project worden ingezet om potentiële cliënten te overtuigen.’

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten