Nieuws

12 feb.
Zuyd Hogeschool over haar aandeel in Rolling Solar: ‘We faciliteren en testen 2 prototypen solar-roads’

Het Limburgse opleidingsinstituut Zuyd Hogeschool is een van de deelnemers aan het Europese innovatieproject Rolling Solar. Samen met de andere consortiumpartners werkt het aan innovatie op het gebied van de integratie van zonnecellen en de publieke infrastructuur. Zeger Vroon verwacht het omslagpunt wat betreft grootschalige marktintroductie van zonnewegen waar auto’s over kunnen rijden in Nederland tegen 2030.’

Zuyd Hogeschool verzorgt bachelor- en masteropleidingen en cursussen. Het lectoraat Duurzame energie in de gebouwde omgeving heeft docenten/onderzoekers in dienst uit de academies Applied Science, Engineering en Bouwkunde. Hun taak is het ontwikkelen van kennis, maar wel zodat die in het onderwijs kan worden toegepast. Applied Sciences kent een nauwe samenwerking met Chemelot. Op deze campus brengen studenten hun eerste 2 studiejaren door in een innovatieve leer-werkomgeving. Daarna hebben ze de mogelijkheid om bij de Chemelot Innovation and Learning Labs te studeren.

Kosteneffectieve integratie
Het Rolling Solar-consortium, waarvan Zuyd een van de deelnemers is, bestaat uit diverse bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het doel is de technische realisatie van kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur. Rolling Solar wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn en gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project wordt mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL).

Curriculum
‘Onze primaire taak als Zuyd Hogeschool is het opleiden van de volgende generatie ingenieurs’, aldus Vroon. ‘Gezien de grote toekomst van zonne-energie, en in het bijzonder geïntegreerde toepassingen in de gebouwde omgeving en infrastructuur, is solar een logisch onderdeel van het curriculum van onze chemie-, bouwkunde- en engineering-studenten. Vanuit dat perspectief is deelname aan Rolling Solar voor ons een natuurlijke zaak. Onze activiteiten in het project zijn het faciliteren en onderzoeken van een zonneweg op Chemelot. Zo’n bijzonder PV-product kunnen we goed combineren met onze opleiding Civiele Techniek en Engineering.

Mainstream
Bij Zuyd is over de jaren specifieke kennis over geïntegreerde zonne-energietoepassingen opgebouwd, bijvoorbeeld ten aanzien van BIPV dak- en gevelelementen die steeds meer hun weg naar de markt vinden. Vroon ziet het creëren van een solar road als een volgende mooie stap.

‘We leggen 2 prototypen aan. Die gaan we monitoren en testen met onze studenten, bijvoorbeeld op aspecten zoals veiligheid, belasting en output. Voor ons is het uiteraard belangrijk de resultaten te vertalen naar het onderwijs, waarbij we ook kijken naar allerhande andere functionaliteiten van de weg van de toekomst. Gezien de hoge elektriciteitsprijs in Nederland en de hoge technische eisen die gelden voor in de weg geïntegreerde zonnesystemen, kan de definitieve doorbraak nog wel een decennium op zich laten wachten. Ik verwacht dat geïntegreerde zonnecellen in de infrastructuur in 2030 mainstream zijn. Dan is de markt ook klaar voor de grootschalige toepassing van zonnewegen. Wat betreft producten zoals reststroken, trottoirs, fietspaden en geluidsschermen met zonnesystemen - ook zo’n innovatie die een belangrijke bijdrage aan het slagen van de energietransitie levert - zal het natuurlijk sneller gaan.’

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten