Nieuws

13 feb.
ISAC wil binnen Rolling Solar de brug tussen R&D en implementatie slaan

‘Dit is het moment om het product ‘PV in wegen’ goed te krijgen.’ Dat zegt Dr. Ing. Johannes Neumann van ISAC, één van de deelnemers aan het Europese innovatieproject Rolling Solar. Hierin werkt het bedrijf samen met andere consortiumpartners aan innovatie op het gebied van de integratie van zonnecellen in de publieke infrastructuur.

Het Duitse ISAC biedt een breed scala aan diensten op het gebied van road engineering. De gemeenschappelijke noemer is ideeën en producten van theorie naar implementatie brengen. De werkterreinen van de onderneming omvatten het dimensioneren van klassieke en innovatieve wegconcepten, verkeersconcepten, veiligheid, lifecycle-kostenanalyse en milieuconcepten.

Interreg-programma
ISAC is een van de deelnemers aan het Europese consortium Rolling Solar. Dat bestaat uit diverse bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het doel is de technische realisatie van kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur. Rolling Solar wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn en gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project wordt mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL).

Uitgangspunt
De chief executive officer van ISAC, Dr. Ing. Lukas Renken, was eerder betrokken bij een project met betrekking tot de integratie van PV in wegen toen hij nog bij RWTH Aachen University werkte.  Neumann: ‘De kennis die hij opdeed, samen met de bestaande expertise in traditionele wegconstructie, vormt een mooie basis voor de deelname van ons bedrijf aan Rolling Solar. We zijn uitgenodigd als deelnemer vanwege de unieke bijdrage die we kunnen leveren vanuit onze road engineering-expertise. Wij denken dat we met name waarde kunnen toevoegen bij het dichten van de kloof tussen R&D en de daadwerkelijke toepassingen in de praktijk.’

Kritieke fase
​Neumann ziet het enorme potentieel van PV-geïntegreerde weginfrastructuur gezien de enorme hoeveelheid niet-beschaduwde wegoppervlakte wereldwijd. Hij stelt echter dat het algemene concept van PV op de weg kritisch moet worden geëvalueerd.

‘Het is zaak om de engineering goed te krijgen, vanuit het perspectief van PV en dat van wegen. Dat is iets dat, voor zover wij weten, nog niet is gelukt voor gemotoriseerde verkeerstoepassingen. Net zo belangrijk zijn amortisatie, recycling en verkeersveiligheid - aspecten waarvoor toen minder aandacht was. Gezien de verschillende mislukte pilots over de hele wereld, is er heel wat negatieve berichtgeving over PV-geïntegreerde wegen geweest. Dit vermindert de tijd en het geld die mensen willen investeren in dergelijke ideeën, hoe aantrekkelijk ze in theorie ook zijn. Wij denken dan ook dat het concept "PV in wegen" zich in een kritieke fase bevindt. Dit is het moment om het product goed te krijgen. Daarbij moeten we eerlijk zijn over de uitdagingen die nog voor ons liggen. Zo kunnen we de acceptatie vergroten, het geloof herstellen en verder komen in de praktijk.’

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten