Nieuws

18 feb.
Heijmans over de deelname aan Rolling Solar: ‘Er is meer nodig dan technologische innovatie’

Bouwbedrijf Heijmans is een van de participanten van het Europese innovatieproject Rolling Solar. Samen met de andere consortiumpartners werkt het aan innovatie op het gebied van de integratie van zonnecellen en de publieke infrastructuur. ‘Wij willen uiteindelijk komen tot een geoptimaliseerde businesscase voor PV-geluidsschermen’, aldus marktontwikkelaar en business development manager Ronalt Folbert.

Heijmans bestaat bijna 100 jaar als bouwbedrijf in de breedste zin van het woord. Inmiddels telt het tegen de 5.000 mensen. In de bedrijfsvoering onderscheidt het zich door een innovatieve inslag, bijvoorbeeld in processen, materiaalgebruik en diensten. Vanuit een toekomstgerichte blik wil het een actieve rol spelen in de energietransitie. Dat uit zich niet alleen in het eigen handelen, maar ook in de implementatie van nieuwe, duurzame concepten en producten.

Kosteneffectieve integratie
​Het Rolling Solar-consortium bestaat uit diverse bedrijven en onderzoeksinstellingen. Heijmans is een van de deelnemers. Het doel van het project is de technische realisatie van kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur. Rolling Solar wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn en gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het wordt mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL).

Dunne film
De samenwerking met kennis- en businesspartners is Heijmans niet vreemd. Zo startte het in 2014 met de ontwikkeling van een solar geluidsbarrière met als uiteindelijk resultaat een project op de A50 in Noord-Brabant.

‘Deze geslaagde pilot heeft ons overtuigd om ook in Rolling Solar verdere stappen te zetten’, vertelt Folbert. ‘Daarmee willen we ons huidige product - SONOB - verbeteren, onder andere wat betreft energieopbrengst en kosten. Daarnaast zien we in dit project een unieke kans om de ontwikkelingen in de solar, waaronder dunnefilmtoepassing, te volgen. Onze hoop is dat aan het einde van het traject concrete toepassingen worden gerealiseerd die een wezenlijk verschil maken, ook gezien vanuit het toevoegen van meervoudige functionaliteit, zoals geluidsreductie en energieopwekking, of mobiliteit en energieopwekking.’

Heijmans wil de producten die voortkomen uit Rolling Solar in de toekomst gaan gebruiken in concrete projecten; de stap maken van een TRL 5- naar een TRL 9-product dat breed wordt geïmplementeerd in Europese infrastructuur. Daarvoor is echter meer nodig dan technologische innovatie.

Folbert: ‘Het belang van onze samenwerking met Belgische en Duitse partners binnen Rolling Solar is evident. Maar dat geldt ook voor de adaptatie van overheden die pilots moeten faciliteren, in Nederland en over de grens, om daarna ook commerciële projecten mogelijk te gaan maken. Wij zien daarbij een mooie toekomst voor ons energieleverende geluidsscherm. De komende jaren zal immers de vraag naar zo’n ‘end of pipe-product’ groeien, onder andere vanwege de groei van de bevolking, sterker wordende urbanisatie en noodzaak om te verduurzamen. Daar gaan wij binnen de samenwerking in Rolling Solar en de ervaringen die we binnen dit project opdoen een antwoord op geven in de vorm van een gezonde businesscase.’

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten