Nieuws

18 feb.
IAS wil met deelname Rolling Solar bijdragen aan het openbreken van de markt

De leerstoel voor geïntegreerde analoge circuits van de universiteit in Aken neemt deel aan het Europese innovatieproject Rolling Solar. Samen met de andere consortiumpartners werkt het onderzoeksinstituut aan innovatie op het gebied van de integratie van zonnecellen en de publieke infrastructuur. Researcher Ralf Wunderlich: ‘Als academische instelling hechten wij sterk aan dit soort door de marktbehoefte gedreven samenwerkingsverbanden.’

IAS (Chair for Integrated analog Circuits and RF Systems) is onderdeel van RWTH Aachen University. Het onderzoek en onderwijs bestrijken een breed werkveld op het gebied van de integratie van op silicium gebaseerde halfgeleider-RF-systemen. Dit omvat alle essentiële functies van antenne-interfaces, analoge en gemengde signaalcircuits en de basiscomponenten van digitale signaalverwerking. Vanuit dit fundament ligt de focus van de activiteiten op zonne-energie.

Integratie
Het Europese consortium Rolling Solar bestaat uit diverse bedrijven en onderzoeksinstellingen waaronder IAS. Het doel is de technische realisatie van kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur. Rolling Solar wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn en gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project wordt mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL).

Energieopbrengst
Op het gebied van vermogenselektronica legt IAS de nadruk op kleinschalige omzetterschakelingen. Die bepreken het aantal externe componenten van systemen tot het minimaal noodzakelijke. De leerstoel ontwikkelde een nieuw concept voor PV-applicatie dat de robuustheid ten aanzien van zonnestraling en een mismatch van cellen verbeterde, met een aanzienlijk hogere energieopbrengst als gevolg. Met behulp van deze technologie worden bijvoorbeeld DC-DC-converters voor solar dakpannen gerealiseerd.

Behoeften industrie
Wunderlich: ‘Het Rolling Solar-project biedt ons de mogelijkheid om met regionale deskundigen over de grens te werken aan dit soort technologische vernieuwing. Het belangrijkste doel dat we daarbij nastreven is het bouwen van een chipset voor PV die geschikt is voor de behoeften van de bedrijven binnen het consortium. Daarmee dragen wij bij aan het vergroten van de kansen van de partners in het openbreken van de markt voor PV-geïntegreerde publieke infrastructuur. Daarnaast is het voor ons als academisch instituut erg belangrijk om onze bachelor-, master- en PhD-studenten op hoog niveau onderwijzen, en wel in het verlengde van de behoeften van de Europese industrie. Ook daarom zijn dit soort door de markt gedreven projecten van harte welkom.’

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten