Nieuws

26 feb.
AC&CS over deelname aan Rolling Solar: ‘Zonnecellen op staal kunnen in iedere dimensie worden gevormd’

‘Een van de deelnemers aan het Europese innovatieproject Rolling Solar is AC&CS scrl. Samen met de andere consortiumpartners werkt het bedrijf aan innovatie op het gebied van de integratie van zonnecellen en de publieke infrastructuur. Lionel Fourdrinier: ‘Wij zijn uitermate geïnteresseerd in het onderzoeken van de mogelijkheden van geïntegreerde zonnecellen op staal voor toepassingen op wegen en andere infrastructurele elementen.’

AC&CS scrl is een onderdeel van de CRM-groep. De belangrijkste activiteiten van de onderneming zijn gericht op de productie, transformatie, coating en het gebruik van metallische materialen. In 2011 lanceerde AC&CS een programma dat is gewijd aan de ontwikkeling van nieuwe solar-oplossingen op staal, gebaseerd op CIGS-technologie en voornamelijk gewijd aan toepassingen in de bouw.

Integratie
Het interregionale consortium Rolling Solar bestaat uit diverse bedrijven en onderzoeksinstellingen. AC&CS scrl is één van de partijen die zich bij het collectief hebben aangesloten. Het doel is de technische realisatie van kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur. Rolling Solar wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn en gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project wordt mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL).

Dimensies
​Lionel Fourdrinier stelt dat de reden voor deelname aan Rolling Solar door zijn bedrijf voor de hand ligt. ‘Zonnecellen op staal kunnen in iedere dimensie worden gevormd. Wij zijn, vanuit de ontwikkeling van onze bedrijfsactiviteiten, uitermate geïnteresseerd in het onderzoeken van de mogelijkheden van de integratie van zonnecellen op staal voor toepassingen zoals zonnewegen en andere infrastructurele elementen. Daarbij geldt voor ons in het bijzonder het belang in het evalueren van het monolithische interconnectie-proces dat is ontwikkeld door TNO. Daarmee is het mogelijk cellen in elke wenselijke afmeting te produceren. Voor ons is het resultaat van Rolling Solar een succes wanneer we een goede ‘fit’ tussen de technologie van TNO-technologie en die van ons aantonen, met name wanneer die worden geïntegreerd in een demonstrator binnen het kader van dit project. Daarnaast geldt bij ons natuurlijk ook het besef dat geïntegreerde PV-systemen in de publieke infrastructuur een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een toekomstige energievoorziening die is gebaseerd op hernieuwbare bronnen.’

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten