Nieuws

17 mrt.
Taylor Technologies: ‘In Rolling Solar komen alle partijen bij elkaar om tot een doorbraak te komen’

Binnen Rolling Solar wordt gewerkt aan innovatie op het gebied van de integratie van zonnecellen en de publieke infrastructuur. Taylor Technologies is een van de deelnemers aan dit Europese innovatieproject. Co-founder Michiel Roelofs: ‘De kennis die we samenbrengen is uniek.’

Taylor Technologies ontwikkelt micro-elektronica voor solar systemen. Ieder type applicatie heeft zijn eigen specifieke uitdagingen volgens Roelofs. ‘Onze geïntegreerde micro-elektronica zorgt voor een hogere opbrengst van de cellen en een kosteneffectief systeem. Zoals onze naam impliceert, ontwikkelen we ook specifiek geoptimaliseerde micro-elektronica voor innovatieve toepassingen van zonne-energie. Vanuit dat perspectief is onze participatie in Rolling Solar logisch.’

Publieke infrastructuur
Het Europese consortium Rolling Solar bestaat uit diverse bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het doel van het project is de technische realisatie van kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur. Rolling Solar wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn en gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project wordt mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL).

Belangrijke stap
In zijn deelname aan Rolling Solar ziet Taylor Technologies een kans om mee te innoveren in nieuwe generaties van zonnecel- en moduletechnologie. Dit vergroot zijn waarde als partner in de huidige markt. Daarnaast geeft het een voorsprong in het ontwikkelen van nieuwe oplossingen in vernieuwende markten.

Roelofs: ‘De gecombineerde kennis die in dit project samenkomt, is uniek. Zowel geïntegreerde dunnefilmcellen als solar in infrastructuur is relatief nieuw. Het aantal keuzen in designs is nog groot en die hebben allemaal uiteenlopende implicaties voor verschillende partners in de waardeketen. Zo kan wat optimaal is vanuit elektrisch perspectief, heel moeilijk en duur worden in mechanisch moduleontwerp. Een belangrijke stap is dan ook het maken van concrete designkeuzen zodat er een duidelijk product overblijft voor de eindklant. Hiermee heeft die immers een concreet beeld van de opbrengst en de kosten van een systeem.’

Lokale vraag
De potentie van solar in de publieke infrastructuur is volgens Roelofs groot, alleen al uit het oogpunt van beschikbaar oppervlak. ‘Daarnaast breng je het aanbod naar de lokale vraag, bijvoorbeeld die van laadpunten voor elektrische auto’s. Desalniettemin is het moeilijk voorspellen hoe snel we die potentie gaan vervullen. Dit is vooral afhankelijk van hoe goed we rekening houden met de requirements van de huidige functie van infrastructuur. Veilig vervoer bijvoorbeeld gaat natuurlijk boven lagere kosten. Het mooie van Rolling Solar is dat daarin alle partijen bij elkaar komen om samen tot een doorbraak te komen.’

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten