Nieuws

23 mrt.
Eloy Travaux over Rolling Solar: ‘Niemand twijfelt aan de marktpotentie’

Het Belgische Eloy Travaux sloot zich zonder twijfel aan bij het Europese innovatieproject Rolling Solar. Samen met de andere consortiumpartners werkt het aan innovatie op het gebied van de integratie van zonnecellen en de publieke infrastructuur. Commercieel directeur David Eloy: ‘Een van de succesfactoren is het kunnen aantonen van economisch voordeel. Lukt dat, dan wordt het een succes.’

Eloy Travaux is al 60 jaar actief als een algemene aannemer in België. Het bedrijf is gespecialiseerd in bouwen van infrastructuur en gebouwen, en in sloop. De toegevoegde waarde van fotovoltaïsche folie in wegen kan een duidelijk concurrentievoordeel opleveren voor de infrastructurele activiteiten, daarvan is het overtuigd. In een wereld waar een circulaire economie steeds belangrijker wordt en je je ecologische voetafdruk wilt minimaliseren, ziet Eloy Travaux deelname aan Rolling Solar als een natuurlijke keuze. 

Zonnecelmateriaal
Het Rolling Solar consortium bestaat uit diverse bedrijven en onderzoeksinstellingen. Het doel is de technische realisatie van kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur. Rolling Solar wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn en gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project wordt mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL). De productie van zonne-energie is de kern van de training.

Marktpotentieel
Welke resultaten streeft Eloy Travaux na binnen Rolling Solar? Wanneer is het project een succes voor het bedrijf? En welke toekomst ziet het voor PV-geïntegreerde infrastructuur? David Eloy: ‘Op de lange termijn moet het nieuw gecreëerde oppervlak alle functionele voordelen van een normale weg leveren. En de geïntegreerde fotovoltaïsche film moet de juiste hoeveelheid energie leveren om het interessant te maken voor energiemakelaars om het te beheren. Daarvoor moet een duurzame waardeketen - inclusief autoriteiten voor specificaties - worden bewerkstelligd en de kwaliteit van het nieuwe product aangetoond. Niemand zal beweren dat het doel dat we nastreven niet goed is. Alleen al daarom twijfelen we niet aan het marktpotentieel. Dat wil echter niet zeggen dat er geen uitdagingen zijn. Een belangrijke succesfactor, juist waarom de bijdrage van Rolling Solar zo cruciaal is, is het afstemmen met alle betrokkenen. Een ander issue zijn de uiteindelijke kosten van het materiaal. Deze moeten worden meegenomen in een demonstratie. Als het economische voordeel goed is, wordt het project een succes.’

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten