Nieuws

24 mrt.
Forschungszentrum Jülich ziet de dunnefilmaanpak van Rolling Solar als zeer veelbelovend

Forschungszentrum Jülich neemt deel aan het Europese innovatieproject Rolling Solar. Samen met de andere consortiumpartners werkt het onderzoeksinstituut aan innovatie op het gebied van de integratie van zonnecellen en de publieke infrastructuur. Dr. Andreas Gerber: ‘Wij zijn daarbij met name geïnteresseerd in het ontwerpen van robuuste dunnefilm-moduletechnologieën die niet degraderen onder gedeeltelijke schaduwomstandigheden.’

Het wetenschappelijke doel van het Forschungszentrum Jülich is bijdragen aan een hernieuwbare-energiesysteem in het kader van een sucesvolle Energiewende. De onderzoeks- en ontwikkelingsinspanningen van het Instituut voor Energie- en Klimaatonderzoek (IEK) richten zich op energieconversiemethoden, energieopslagtechnologieën en klimaatverandering. De vakgroep Photovoltaic (IEK-5) is een wereldwijd erkende expert in dunnefilm-zonnetechnologieën en heterojunction zonnecellen. Zo heeft het bijzondere kennis op het gebied van luminescentieanalyse, PV-betrouwbaarheid, met name CIGS-degradatiemechanismen en modellering van PV-modules.

Integratie
Het consortium Rolling Solar bestaat uit diverse bedrijven en onderzoeksinstellingen, waaronder Forschungszentrum Jülich. Binnen dit project werken ze samen aan de technische realisatie van kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur. Rolling Solar wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn en gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project wordt mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL).

Schaduweffecten
Technologieën voor hernieuwbare energie vereisen meestal meer landoppervlak dan conventionele elektriciteitscentrales. Daarom wordt de toepassing volgens Gerber vaak belemmerd door de publieke acceptatie.

‘Vanuit dat oogpunt biedt zonne-energie op en rond wegen grote kansen. Het bouwen van een betrouwbaar, duurzaam en mechanisch stabiel PV-wegelement is echter uitdagend en vereist een multidisciplinaire aanpak. Rolling Solar brengt alle benodigde expertise samen voor het bevorderen van deze belangrijke technologische ontwikkeling. Wat betreft onze bijdrage zijn we vooral geïnteresseerd in het ontwerpen van robuuste dunnefilm-moduletechnologieën die niet degraderen onder gedeeltelijke schaduwomstandigheden. Binnen Rolling Solar wordt ons PVMOS-programma voor het modelleren van partiële schaduweffecten gebruikt.’

Succes
Gerber en zijn collega’s geloven dat de markt voor solar wegen, net zoals die voor geluidsschermen, zich de komende jaren snel ontwikkelt. Hij ziet daarbij 2 belangrijke kwesties: esthetiek en vermindering van de onderhoudskosten.

‘Wat betreft dat laatste kan Rolling Solar bijdragen aan zeer duurzame en onderhoudsvriendelijke systemen. Dat zorgt voor een minimale impact op het verkeer. Het PV-geïntegreerde wegdek heeft een technologisch gereedheidsniveau 6. De meeste demonstratiesystemen worden tot dusver gekenmerkt door ernstige duurzaamheidskwesties. De daadwerkelijke uitrol hangt dus sterk af van het succes van die systemen en lessen die we trekken uit minder succesvolle projecten. In dit kader ziet Forschungszentrum Jülich de dunnefilmaanpak van Rolling Solar als zeer veelbelovend.’

 

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten