Nieuws

31 mrt.
TNO over de waarde van Rolling Solar: ‘We moeten snel naar grootschalige uitrol in gezonde businesscases’

TNO is niet alleen de initiatiefnemer, maar ook een van de researchpartners van het Europese innovatieproject Rolling Solar. Samen met de andere deelnemers aan het consortium werkt het kennisinstituut aan innovatie op het gebied van de integratie van zonnecellen in de publieke infrastructuur. Peter Toonssen: ‘We creëren een versnelling door relevante kennis, ontwikkelkracht en manufacturing-expertise langs de hele waardeketen te bundelen.’

De Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek, oftewel TNO, heeft als missie het verbinden van mensen en kennis. Het versterkt de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving op een duurzame wijze middels innovatie op een groot aantal domeinen. Het doel van de unit EnergieTransitie is - de naam zegt het al - om samen met publieke en private partners een versnelling van de energietransitie te realiseren zodat Nederland in 2050 een CO₂-neutrale energiehuishouding heeft. De scope betreft alle energiebronnen. De focus van de solar afdeling ligt op de ontwikkeling van vernieuwende zonne-energiefuncties, productintegratie en industrialisering.

Bedrijven en kennisinstituten
TNO maakt deel uit van het internationale Rolling Solar-consortium. Dat bestaat uit diverse bedrijven en kennisinstituten. Het richt zich op de technische realisatie van kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur. Rolling Solar wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn en gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project wordt mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams-Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL).

Armslag en versnelling
Het idee voor het Rolling Solar-project komt uit de koker van TNO. Dit soort internationale samenwerking biedt volgens Toonssen - projectmanager TNO en programmamanager bij het dunnefilm-researchcentrum Solliance - dan ook belangrijke voordelen.

‘Complexe technologische innovatie en die naar de markt brengen brengt grote risico’s met zich mee. Publieke financiering en co-development is daarmee essentieel. Op het gebied van zonne-energie deden we dit al eerder binnen de Europese PV OpMaat en Solar Highways consortia. Het Rolling Solar-project geeft de nodige financiële armslag voor het versnellen van ontwikkelingen gerelateerd aan technologie ten behoeve van PV-geïntegreerde infrastructuur. Daarnaast creëren we die impuls door relevante kennis, ontwikkelkracht en manufacturing-expertise uit binnen- en buitenland langs de hele waardeketen bij elkaar te brengen. Ik zie daarbij ook grote kansen voor dunnefilmtoepassingen. Zodra de prijsstelling op het juiste niveau staat door verdere afname van de kosten van de cel- en barrièrelaag is het potentieel enorm; vele malen groter dan de huidige omvang van de sector in de volle breedte.’

Rendement
Op de vraag wat het resultaat van Rolling Solar moet zijn, geeft Toonssen een helder antwoord. Het moet leiden tot twee echt vernieuwende en werkende pilots, op het gebied van PV-geïntegreerde geluidsschermen en wegen. Zijn collega Ando Kuypers, programmamanager Solar bij TNO, verduidelijkt: ‘Dit soort toepassingen vereist demonstrators op een realistische schaal. Pas bij opschaling kom je achter de werkelijke uitdagingen en kun je aan oplossingen werken, bijvoorbeeld aangaande belasting, veiligheid, efficiency en robuustheid, maar ook zaken als regelgeving, aanbesteding en netaansluiting. Die stap is dus noodzakelijk om dit soort technologie uiteindelijk grootschalig uit te rollen in gezonde businesscases. En daar moeten we snel naartoe. Publieke infrastructuur met geïntegreerde zonnesystemen kan immers een wezenlijke bijdrage leveren aan de energietransitie. We kunnen heel veel land en daken volleggen met PV, maar alle denkbare toepassingen zijn nodig om over drie decennia voor 100 procent hernieuwbare energie te genereren. Bovendien bieden producten zoals pv-geluidsschermen, -fietspaden en wegen specifieke voordelen, bijvoorbeeld bij toepassing in landelijke gebieden. Rolling Solar is daarmee een bijzonder waardevol project.’

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten