Nieuws

19 apr.
SolaRoad over Rolling Solar: ‘Ons doel is technologische doorontwikkeling en het optimaliseren van de productie’

Binnen het Europese innovatieproject Rolling Solar werken diverse consortiumpartners samen aan vernieuwing op het gebied van de integratie van zonnecellen en de publieke infrastructuur. Een van de participanten is startup SolaRoad. Directeur Arian de Bondt: ‘Als startend bedrijf moet je op korte termijn je bestaansrecht opbouwen. Deelname aan Rolling Solar helpt ons daarbij.’

SolaRoad werd opgericht in 2018. Het richt zich op het onttrekken van zonnestroom aan weginfrastructuur, in het bijzonder aan wegdekken voor licht verkeer. De basistechnologie van het bedrijf stamt uit de periode 2010-2014. Die is sindsdien doorontwikkeld, onder andere binnen een pilotproject waarin organisaties zoals TNO, provincie Noord-Holland en Ooms Civiel de handen ineensloegen bij de realisatie van een solar-fietspad van 73 meter in Krommenie. SolaRoad schuwt de publiek-private samenwerking dan ook niet, zo ook die binnen Rolling Solar.

Publieke infrastructuur
Het Europese consortium Rolling Solar bestaat uit diverse onderzoeksinstellingen en ondernemingen. Tot die laatsten behoort Sanko Solar. Het doel van het project is de technische realisatie van kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur. Rolling Solar wordt uitgevoerd in het kader van het Interreg-programma Euregio Maas-Rijn en gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project wordt mede ondersteund door de provincies Noord-Brabant, Vlaams Brabant, Limburg en Luik (B) en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (NL).

Diepgaander contact
‘Meedraaien in het EU-project Rolling Solar biedt ons allereerst de mogelijkheid om de tweede generatie van onze technologie verder te optimaliseren’, aldus De Bondt. ‘We kunnen grondig in-situ testen en het lange termijn praktijkgedrag observeren bij uiteenlopend gebruik. Daarnaast maakt Rolling Solar het mogelijk om verder en diepgaander in contact te komen met industriële leveranciers van componenten in Duitsland en België, en met de onderzoeksinstituten die innovatieve monitoringstechnieken inbrengen. Wat betreft de volgende generatie van onze technologie hopen we binnen dit project bovendien een eerste fatsoenlijk concept te kunnen realiseren.’

Marktkansen
Als commercieel startend bedrijf moet je op korte termijn je bestaansrecht opbouwen. In de woorden van De Bondt ‘De schwung moet erin blijven’. Praktijkprojecten zoals Rolling Solar zijn daarvoor cruciaal. Het moet SolaRoad onder andere helpen een efficiënter, robuuster en makkelijker te produceren product te ontwikkelen.

De Bondt: ‘Dat leidt bijvoorbeeld tot een grotere leveringsbetrouwbaarheid en meer garanties voor de klanten, wat onze propositie en marktkansen ten goede komt. Desalniettemin is het lastig groeiverwachtingen voor de markt van publieke infrastructuur geïntegreerde zonnecellen te geven. De toepassing kent vele voordelen zoals dubbel ruimtegebruik en minimale ruimtelijke impact. Voorlopig is het echter nog een stuk duurder dan traditionele vormen van opwekking van groene stroom. Naast technologische ontwikkeling is schaalvergroting in productie dan ook noodzaak om echt verder te komen. Hoe groter de vraag, hoe meer de kosten naar beneden kunnen, ook binnen ons bedrijf. Het is dan ook goed om op dat vlak positieve ontwikkelingen te zien. Zo hebben de provincies Noord- en Zuid-Holland hun nek al uitgestoken in pilots. De provincie Utrecht doet dat nu samen met ons in een reguliere toepassing: het aanleggen van een solar-fietspad van meer dan 300 strekkende meter. De zaak is dus absoluut in beweging.’

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten