Concept

De belangrijkste uitdaging van het project is regionale partijen in staat stellen om dunnefilmzonnecellen kosteneffectief te integreren in de publieke infrastructuur en te bewijzen dat dit een relevante manier is voor grootschalige opwekking van duurzame elektriciteit.

Het project adresseert een aantal van de belangrijkste ambities van het Euregio Maas Rijn (EMR) Interreg-programma. Het draagt bij aan het versterken van de kennisregio door kennisontwikkeling in grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden van publiek-private partnerships – te weten Solliance, SEAC, EnergyVille, en Brightlands Materials Centre – met bedrijven langs de waardeketen – te weten materialen, high-end-equipment, zonnecellen, mobiliteitsindustrie en transport.

Het project richt zich op het realiseren van duurzame-elektriciteitsopwekking door het innovatief integreren van zonnepanelen in de publieke infrastructuur – te weten wegen en de bebouwing rond de weg – wat het mogelijk maakt om energie dicht bij de locatie van gebruik en op afgelegen locaties op te wekken. Bovendien vereist het geen extra landgebruik en kan deze technologie esthetisch aantrekkelijk worden ingebouwd. Dit zal dus bijdragen aan het behoud van het landschap en het welzijn van de bewoners.

Kennisvalorisatie vindt plaats in de ‘triple helix’-aanpak. Lokale en gemeentelijke overheden werken mee aan het realiseren van demonstratieprojecten; gefinancierd afzonderlijk van dit project. Daarbij wordt de in het project ontwikkelde kennis toegepast, de economische haalbaarheid aangetoond, algemene publiciteit gezocht en gegenereerd voor het EMR-gebied en worden de gevormde regionale kennis- en economische clusters blijvend versterkt.

Het project zal daarmee leiden tot nieuwe economische activiteiten en werkgelegenheid, terwijl er ook een substantiële bijdrage wordt geleverd aan de CO2-reductie door de grootschaligere toepassing en het efficiëntere gebruik van zonne-energie.

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten