Doelen

Het project Rolling Solar heeft de onderstaande doelen:

 1. Versterking van regionale kennis- en economische clusters: ondernemingen kunnen op verschillende manieren deelnemen aan het project:

  • als gesubsidieerd partner;
  • door in-kind bij te dragen via het leveren van materialen, functionele elementen of kennis te leveren zonder formele projectdeelname;
  • en door deelname in workshops waar technische, juridische en economische aspecten van zonne-energieopwekking in de publieke infrastructuur worden ontwikkeld of gedeeld.

   ​Universiteiten en hogescholen nemen deel als partner of via onderzoeksopdrachten voor studenten. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met lokale overheden, zodat het project maximaal effect heeft op huidige en toekomstige demonstratieprojecten rond PV-integratie in de – met name Nederlandse, Belgische en Duitse – publieke infrastructuur.
    
 2. Het ontwikkelen van technologie, ontwerpspecificaties en gedemonstreerde productiemethoden: voor het vervaardigen van PV-geïntegreerde weg- en bouwelementen voor de weginfrastructuur; op een schaal van meerdere meters en voor toekomstige grootschalige implementatieprojecten in de publieke infrastructuur.

 3. Het ontwikkelen van PV-integratiemethoden: die geen nadelige invloed hebben op de primaire functies van wegdekken en straatmeubilair op het gebied van veiligheid, levensduur (> 5 tot 15 jaar, afhankelijk van het type wegdek) en onderhoud.

 4. Installatie en onderlinge vergelijking van 3 soorten innovatieve PV-geïntegreerde geluidsschermen: op een demonstratieschaal van 6 meter in een gecontroleerde buitenomgeving; bifaciale kristallijn silicium-PV, semi-transparante dunnefilm-PV, en dunnefilm-CIGS met een esthetisch oppervlak. Ook worden wegelementen van twee types geïnstalleerd en vergeleken: kristallijn silicium en dunnefilm-CIGS. Tevens zullen enkele bestaande demonstratiesystemen, ontwikkeld in eerdere en parallelle projecten, worden gevolgd en geëvalueerd.

 5. Validatie en bevordering van grootschalige toepassing in publieke infrastructuur: het doel is enerzijds om infrastructurele (demonstratie)projecten te initiëren waarbij PV-integratieconcepten die binnen Rolling Solar zijn ontwikkeld in het publieke domein kunnen worden toegepast. Anderzijds is het doel om de ontwikkelde technologie en concepten voor infrastructuur geïntegreerde PV in economisch verhandelbare producten om te zetten. Dit wordt gerealiseerd door definitie van specificaties, cost of ownership-analyses, definitie van IIPV-productiemethoden en -producttoepassingen, het leveren van testresultaten en bewustmaking van het publiek.

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten