Introductie

Duitsland, België en Nederland zijn intern verbonden door een totale lengte van 1 miljoen kilometer aan wegen. 

Dit vertegenwoordigt een enorm oppervlak aan gebouwde omgeving dat gebruikt kan worden voor duurzame-energieopwekking door zonnecelmaterialen te integreren in het wegdek en het straatmeubilair. Op langere termijn wordt hiermee stroomopwekking op gigawattschaal realiseerbaar geacht. Omdat de aanwezigheid van elektrisch vervoer en het gebruik van intelligente verkeerssystemen snel toenemen, kan een groeiend deel van de zonnestroom die in de publieke infrastructuur opgewekt wordt lokaal gebruikt worden. Bovendien kan het de bedrijfszekerheid van kritische systemen verbeteren door storingen in het elektriciteitsnet op te vangen en kunnen afgelegen plaatsen goedkoper van stroom worden voorzien.

Veelbelovende voorbeelden zijn al gerealiseerd door kristallijn siliciumzonnecellen te integreren in fietspaden (wereldprimeur SolaRoad in Krommenie, Nederland), wegen (Wattways, Frankrijk) en een grote variatie aan geluidsschermen. De kosten van dergelijke systemen zijn echter nog hoog. Niet alleen omdat ze tot op heden niet in grote volumes toegepast worden, maar ook omdat ze gebaseerd zijn op broze siliciumzonnecellen. Deze vereisen een aanzienlijke mechanische bescherming en veel assemblage. Dit project heeft tot doel de kosten te verlagen door flexibele, minder kwetsbare dunne film PV-modules te gebruiken, en door een effectievere wijze van integratie.

De Euregio Maas Rijn (EMR) herbergt een cluster onderzoeksinstellingen van wereldklasse (waarvan een aantal verenigd is in het samenwerkingsverband Solliance) met een sterke positie op het gebied van flexibele zonnecelmaterialen die in lengtes van honderden meters gemaakt kunnen worden. Het project Rolling Solar beoogt door innovatieve ontwikkeling en kennisdeling een grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren tussen industrie en onderzoeksinstellingen rond zonnecellen, productie, materiaaltechnologie, transport en publieke infrastructuur. Het doel is fabrikanten en bouw- en constructiebedrijven technisch in staat stellen om de kosteneffectieve integratie van zonnecelmateriaal in de publieke infrastructuur te realiseren. Het beoogde resultaat is grootschalige duurzame-elektriciteitsopwekking zonder extra landgebruik dicht bij de gebruiker mogelijk maken. Ter illustratie: de integratie van PV in alle 35.000 kilometer Nederlandse fietspaden, zou per jaar 15 terawattuur (TWh) aan elektriciteit opleveren en een CO2-reductie in de orde van 5 miljoen ton per jaar ten opzichte van de huidige stroomopwekking uit fossiele brandstoffen.

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten