Communicatie

Beschrijving werkpakket 6

Doel van het project is het stimuleren van de toepassing van zonnestroomopwekking in de publieke infrastructuur zodat CO2-uitstoot kan worden verminderd door een grootschalige inzet van PV, zonder extra grondgebruik en waarbij de technologie verborgen blijft. Hoewel de positieve communicatieve waarde van initiatieven zoals de Nederlandse SolaRoad en het Franse Wattways aantoonbaar enorm is (honderden miljoenen bezoekers van projectgerelateerde informatie op het internet), zijn er met name vanuit het economisch en beleggersperspectief ook kritische vragen en twijfels die beantwoord dienen te worden.

Afgezien van de standaard voorgeschreven verplichtingen om afdoende over Europese en Interreg EMR-ondersteuning te communiceren, voorziet het project daarom in een meer uitgebreide communicatie-inspanning voor ten minste 4 doelgroepen:

  1. Het grote publiek: door publicaties en interviews in kranten, tijdschriften, websites en sociale media. Hierbij is er aandacht voor communicatie over de impact van deze technologie op duurzaamheid, milieu, comfort en veiligheid.
  2. De technische en wetenschappelijke gemeenschap: door wetenschappelijke publicaties, artikelen in technische tijdschriften, conferentiepresentaties en posters, hand-outs, projectpresentatie op nationale en internationale beurzen.
  3. Commerciële KMO’s/MKB-bedrijven en grotere ondernemingen, bouw- en bouwbedrijven: door publicaties in technische tijdschriften, verspreiding door projectworkshops, open lezingen, bedrijfsbezoeken en directe communicatie. Hierbij is er aandacht voor de communicatie over technische concepten en resultaten verspreiden, de technische en kostenaspecten van productie- en installatiemethoden, de inventarisatie en ontwikkeling van methodes voor evaluatie en certificering.
  4. Beleggers en publieke belanghebbenden: door workshops en netwerkactiviteiten, aansluiting bij het nationaal consortium Zon op Infra (Nederland), rapporten, en direct contact. Hierbij is er aandacht voor communicatie over de economische levensvatbaarheid, de bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen, de impact op CO2-reductie, de waarde van landschapsbescherming, de lokale energievoorziening, de sociale gevolgen en de openbare veiligheid, de relaties met elektrisch vervoer, het autonoom rijden en slimme netwerken.

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten