Moduleprestatie en -testen

Beschrijving werkpakket 3

Om de elektriciteitsopbrengst van dunnefilm-PV geïntegreerd in infrastructuur te optimaliseren, moeten zowel de kortetermijnstroomopbrengst als de langetermijnbetrouwbaarheid worden gemaximaliseerd. Dit vereist de volgende acties, waar reeds beschikbare ervaring op kristallijn silicium-PV als achtergrond gebruikt wordt:

  1. Definitie van de optimale wijze van productie en integratie van PV-modules in de bouwelementen om de gevolgen van mechanische belasting en (gedeeltelijke) module-bedekking (effect van vervuiling, schaduw door gebruikers van infrastructuur, invloed van de bovenste laagstructuur) te ondervangen.
  2. Definitie van de optimale configuratie van een PV-bouwelement voor langetermijnprestaties met speciale aandacht voor de belangrijkste risicofactoren: mechanische belasting, water, en gedeeltelijke (en snel wisselende) beschaduwing.
  3. Het uitvoeren van opbrengstberekeningen, gedeeltelijk gebaseerd op de experimentele gegevens (thermische eigenschappen, lokale weers-/ bestralingsomstandigheden, schaduwcondities) uit werkpakket 4. Dit zal een betere voorspelling en optimalisatie van de elektriciteitsuitvoer van de PV-bouwstenen in de infrastructuur mogelijk maken. Dit model kan later gebruikt worden om de opbrengstuitvoer van nieuwe ontwerpen te voorspellen.
  4. Pre-installatie testen: definitie van het uitgangsvermogen van de ontwikkelde bouwblokken en module-integriteit voorafgaand aan de installatie. Er zal een betrouwbare methode ontwikkeld worden om de tot 6 meter lange bouwelementen te karakteriseren en te testen voordat de PV-bouwdelen worden geïnstalleerd.
  5. Inventarisatie en definitie van kwalificatienormen en -standaarden voor (dunnefilm-)PV geïntegreerd in de infrastructuur, zoals vereist voor grootschalige introductie.

Doelen werkpakket 3

Het doel is om PV-integratiemethoden te ontwikkelen, onderbouwd met experimentele gegevens, die geen nadelige invloed hebben op de primaire functies van wegdekken en straatmeubilair op het gebied van veiligheid, levensduur (> 5 tot 15 jaar, afhankelijk van het type wegdek) en onderhoud. Uitgangspunt is dat integratie en reparatie van PV samenvalt met normale wegvernieuwing en onderhoud en dat elektrische problemen in de PV-functionaliteit kunnen worden aangepakt, zonder het verkeer te hinderen.

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten