Projectmanagement

Beschrijving werkpakket 1

Het projectmanagement wordt uitgevoerd in het kader van Solliance. De projectpartners TNO imec, UHasselt en FZ Jülich zijn vaste partners binnen Solliance en het managementteam van Solliance zal het platform bieden voor een regelmatige evaluatie van de vooruitgang, het risicobeheer en de kwaliteitsborging. Binnen dit samenwerkingsverband heeft TNO de projectverantwoordelijkheid. TNO heeft dan ook de projectleider en projectassistent benoemd voor het dagelijks projectmanagement en het contact met het Interreg-secretariaat. Alle partners komen minimaal elke 6 maanden samen in gezamenlijke projectbijeenkomsten. Elke 6 maanden worden er bovendien voortgangsverslagen geleverd aan Interreg.

Ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s, MKB-bedrijven) kunnen op verschillende manieren deelnemen aan het project. Sommige nemen deel als gesubsidieerd partner; andere dragen bij aan de uitvoering van werkpakketten door materialen, functionele elementen of kennis bij te leveren zonder formele projectdeelname. Een grotere groep ondernemingen en KMO’s kan deelnemen door actief te participeren in de workshops waar technische, juridische en economische aspecten van zonne-energieopwekking in publieke infrastructuur worden ontwikkeld of gedeeld. Het hoger onderwijs en onderzoeksinstellingen nemen deel via onderzoeksopdrachten voor studenten. Het project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met lokale overheden, zodat het project maximaal effect heeft op huidige en toekomstige demonstratieprojecten rond PV-integratie in de (met name Nederlandse, Belgische en Duitse) publieke infrastructuur.

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten