Valorisatie en industriële ontwikkeling

Beschrijving werkpakket 5

Dit werkpakket omvat twee soorten activiteiten om de resultaten van de voorgaande werkpakketten te valideren en een grootschaligere toepassing te bevorderen.

De eerste soort activiteit is gericht op het initiëren van infrastructurele (demonstratie)projecten waarbij PV-integratieconcepten die in dit project zijn ontwikkeld in het publieke domein kunnen worden toegepast. Op korte termijn zijn budgetten in de orde van grootte van enkele miljoenen euro’s beschikbaar voor demonstratieprojecten. Op de lange termijn is voorzien in gigawattschaalimplementatie, overeenkomend met investeringen in de orde van grootte van honderden miljoenen euro’s per jaar.

Het actief netwerken om verbinding te maken met infrastructurele bouwprojecten zal worden geïnitieerd via het collectieve netwerk van projectpartners, leden van het adviescomité en zowel lokale als nationale autoriteiten. Inzicht in regelgeving en technische eisen wordt aan bedrijven gegeven om hen te helpen de technologie op de markt te brengen. Er wordt verbinding gemaakt met relevante parallelle projecten (Interreg CHIPS, PV OpMaat, Solar Highways) en het nationaal consortium Zon op Infra (Nederland).

Een tweede soort activiteit is de ontwikkeling van de gegenereerde technologie en concepten voor infrastructuur-geïntegreerde PV in verhandelbare producten. Dit wordt gerealiseerd door definitie van specificaties, cost-of-ownershipanalyses, definitie van IIPV-productiemethoden en -producttoepassingen, het leveren van testresultaten en bewustmaking van het publiek. 

Mediabibliotheek

Werkpakketten

Bekijk onze producten